මෙතන මම එඩිට් කරපුවා සහ තව ඔය සයිබර් එකේ ඉදිදී හම්බ වුන වීඩියෝ ටිකකුයි තියෙන්නේ.මම පනදාගෙන් එඩිට් කරපුවා හොදද කියලා ලියලම යන්නTHE STARRY NIGHT 2011 { St. Anthony's College Kandy  2011} [HQ]

FulVersion Of  THE STARRY NIGHT 2011 {SACK 2011} [HQ]
Running Time : 01;43 Sec
Camera, Edited And Directed By Mahesh B Dahanyaka   
Multiaxial ®  Corporation and Mahesh B Dahanayaka . All rights reserved
[2008] Released Teldeniya National School - Dance Section 2008 [HQ]


Full Version Of Teldeniya National School - Dance Section 2008 [HQ]
Running Time : 01;43 Sec
Camera, Edited And Directed By Mahesh B Dahanyaka   
Multiaxial ®  Corporation and Mahesh B Dahanayaka . All rights reserved
[2008] Released  


Teldeniya National School - ART CLUB 2008 [HQ]Full Version Of Teldeniya National School - Art Club 2008 [HQ]
Running Time : 43 Sec
Camera, Edited And Directed By Mahesh B Dahanyaka   
Multiaxial ®  Corporation and Mahesh B Dahanayaka . All rights reserved
[2008] Released  


Teldeniya National Collage Prefect Day Welcome Video 
[2011]


Full Version Of Teldeniya National School - Prefect Day Welcome Video[2011] [HQ]
Running Time :15.25Sec
Camera, Edited And Directed By Mahesh B Dahanyaka   
Multiaxial ®  Corporation and Mahesh B Dahanayaka . All rights reserved
[2011] Released  

Teldeniya National Collage School Song


Full Version Of Teldeniya National School - School Song
Running Time :15.25Sec
Music,Song,Camera, Edited And Directed By Mahesh B Dahanyaka  
Anmation By PasanBandara Mediwake
Multiaxial ®Corporation and Mahesh B Dahanayaka . All rights reserved
[2011] Released  

ඉන්දියානු ගුරුවරයෙක් 'FUCK' අර්ථ දක්වයි. 18+ (Indian teacher explaining the word Fuck)
කාන්තාවක් ඉගියෙන් පවසන දේ දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? (Understand women language)
සොෆ්ට්වෙයා ඩිවෙලපර්ස් ලාත් මනුශ්‍යයෝය (Hug a Software Developer today)


ඕනවට වඩා සීට් එක ඉස්සුනාම වෙන දේවල්..(18+) WHEN THE SEAT IS A BIT TOO HIGH
Recent Posts

"

15. පව් කරන තැනැත්තා මෙලොව දී ශෝක කරයි. පරලොව දී ශෝක කරයි. දෙලොව දීම ශෝක කරයි. තමා ගේ අපවිත්‍ර ක්‍රියාවන් දැක ඔහු ශෝක කරයි, බොහෝ සෙයින් ශෝකයට පත්වෙයි.

15. The evil-doer grieves here and hereafter; he grieves in both the worlds. He laments and is afflicted, recollecting his own impure deeds.

"

-ධම්ම පදය | Dammapadhaya