Saturday, December 25, 2010ගෞතම බුදුරජණන් වහන්සේ


මව-මහාමායා දේවිය

පියා-සුද්ධෝදන රජතුමා

උපන් ස්ථානය-සල් උයනක්

උපන් දේශය-ලුම්බිනිය්(ඉන්දියාව)

අපවත් වීමට හේතුව-අසනීප තත්වයක්

අපවත් වු ස්ථානය-කුසිනාරා නුවර

කල සේවය-මිනිසුන් යහමගට යොමු කිරීම.ජේසුස් වහන්න්සේ


මව-මරියා තුමිය

පියා-ජුසේ පියතුමන්

උපන් ස්ථානය-ගව මඩුවක්

උපන් දේශය-බෙත්ලෙහෙම

මියයාමට හේතුව-කුරුසයේ තබා අණ ගැසීම

මිය ගිය ස්ථානය-(මා නම් වශයෙන් සදහන් කිරීමට නොදනී)

කල සේවය-මිනිසුන් යහමගට යොමු කිරීම.


අද 25 මේ වෙනස ගැන ඔබේ අදහස මොකක්ද?? ඔබේ අදහස් වලින් පස්සේ මං ඉගන ගත් දෙය පවසන්නම්."බුද්ධිමත් සංවාදය ගැටලු නිරාකරණයට මගයි"
Read More

Wednesday, December 15, 2010

෴ පෞද්ගලික ජීවිත‍යේ ජයගතයුතු කාරනා ෴

01. සුදුසු පර‍දේශයක වාසය කිරීම.
02. ‍‍පෙර‍කල පින් පල දීමට අවස්ථා අැති කර ගැනීම.
03. සාමාන්‍ය දැනීම හා තොරතුර ැ දැන ගැනීම.
04. හැකි උපර‍ිම‍‍‍‍යෙන් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම.
05. සංයම‍‍යන් හා හික්මී‍මන් කටයුතු කිරීම.
06.‍‍ ශෝක‍‍‍යෙන් නිතරම ‍නොසිටිම.
07. නිතරම හිතේ සතුටින් සීටීම.
08. ඉවසීම හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීම.
09. නිතරම හොදින් හැසිරීම.
10. අනවශ්‍ය ‍සෙ බි‍යෙන් කල් නොයෑම.

෴ පවුල ජය ලැබිමට ෴

01. මවට ‍ගෞරව‍යෙන් උපස්ථාන කීරීම.
02. පියාට ‍ගෞරව‍යෙන් උපස්ථාන කීරීම.
03. සහකර ැට / සහකාරියට ආදර ගෞරව‍යෙන් සංගහ කිරීම.
04. දරැවන්ට ආදර කර ැණා‍‍‍වෙන් සංගහ කිරීම.
05. නෑදෑයන්ට නිර්ලෝභීව සංගහ කිරීම.

෴ සමාජය තුල ජයගාහකයකු වීමට ෴

01. පහත් ගති ඇති ‍මෝඩයන් ඇසුර ැ ‍‍‍නොකිරීම.
02. උසස් ගති ඇති පණ්ඩිතයන් ඇසුර ැ ‍‍‍කිරීම.
03. පිදිය යුත්තන් ගර ැසර ැ ඇතිව පිදීම.
04. නිතරම යහපත් වචන පමණක් භාවිතා කීරීම.
05. ගර ැ කල යුතු අයට ‍ගෞරව කීරීම.
06. කෙලෙ හි ගුණ සැලකීමට ‍ලෝභ ‍නොවිම.
07. නිහතමානී ලෙස හැසිරීම.
08. කීකර ැවීම.

෴ ජයගත යුතු ආධ්‍යාත්ම ෴

01. නිතරම මහන දම් පුරන උතුමන් දැකීමට කැමතිවීම.
02. ගැටලු පැනනැගුනු විට ධර්මානුකූල උප‍‍දෙස් ලබා ගැනීමග
03. සිල් රැකීම.
04. චතුරාර්්‍ය සත්‍ය පිලිබද අවබෝධය.
05. නිවන යනු කුමක් දැයි වටහා ගැනීම.
06. අෂ්ඨ ‍‍ලෝක ධර්මය පිලිබද දැනීම.
07. රාග සිතු‍විලි පාලනය.

෴ සසර ජයගැනීම ෴

01. නිර්ලෝභීව දන්දීම.
02. ධර්මානුකූලව ජීවත්වීම.
03. අයහපත් (පවුකාර) ‍‍නොවන කටයුතු වල ඇලී ගැලී සිටීම.
04. පින් යැයි පිළිගන්නා කටයුතු වලට පමාද ‍‍නොවීම.

අප ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේ එක්තරා දව්යී පුතයකුගේ පශ්ණයකට පිළිතුර ැ වශයෙන් දේශනා කර වාදාළාවු මංගල සුතයේ අඩංගු කර ැණු කිහිපයක් මෙසේ ඉදිරිපත් කරන්නට සිතිමිග
Read More

Recent Posts

"

15. පව් කරන තැනැත්තා මෙලොව දී ශෝක කරයි. පරලොව දී ශෝක කරයි. දෙලොව දීම ශෝක කරයි. තමා ගේ අපවිත්‍ර ක්‍රියාවන් දැක ඔහු ශෝක කරයි, බොහෝ සෙයින් ශෝකයට පත්වෙයි.

15. The evil-doer grieves here and hereafter; he grieves in both the worlds. He laments and is afflicted, recollecting his own impure deeds.

"

-ධම්ම පදය | Dammapadhaya