Monday, May 10, 2010


හිරු නිවි තරු නිවි දුක් විදිනා තනිකම
කාත් කවුරුත් නැති වෙලාවේ
ඔබම මිස කවුරුද මාගේ ගිනිගත් හිතට
සිසිලසක් සැනසුමක් ගෙනාවේ

කවියකට පද හදන හුදකලාවම විටක
දරුණු වී රුදුරු ලෙස දැනෙන්නේ
එවිට ඔබ පමනක්ය සෙවෙනල්ල ලෙස පැමිණ
මගේ ලග තුරුලෙහිම ‍රැදෙන්නේ

කදුලකට ගතු කියන හුදකලවම විටක
ජීවිතය දුකක් සේ පෙරලෙන්නේ
ඔබ සමග සිනසී ආදරයෙන්ය
මරණයට දොර කවුලු වහෙන්නේ

අමතක කර නොහකි මතකයන් තවම
දැවේ සිත කදුළු චිතකයේ
මොනව කරන්නද හිතාගන්න බෑ
ඔබෙන් තොර ලොවක් නත මෙදියතේ

පිච්ච මල් වැටෙන සුවද ගලන විට
හිතට දනෙන්නෙම ඔබේ සුවද මට
හොරහින් හිතට විත් ඔබ සිනැහෙන විට
තනි මට සිදු වන්නෙ වැල පෙන්නට

වල යහන යට හද හැන්ගෙන විට
හිතට හිතෙයි ඔබ තුරුලට එන්නට
එනමුදු ඔබ හමු වී දොඩ මළු වෙන්නට
ඉරණම ඉඩ දී නෑ අපි දෙදනට

පැය ගන්නන් ඔබ දෙස බලා
එන්නට මට ඇසපිය නොහෙලා
එන්න දවසක් මා බලන්නට
නෙත් අගින් බැල්මක් හෙළා

හිනා වෙන ඇස් කතා කල හැටි
බල්මකින් ආදරය කී හැටි
මතක් වෙනකොට ඉන්නට බෑ මට
දුක දාරගෙන හිතින් මෙ හැටි

සද ගිමන් නිවා සුදු වලකුලක වැතිරී
දුක් කවක් කියනවා ආදරය නොනිමි
ඒ සදට වඩා තනි තරුවක් ගැන දනිමි
ඒ තරුව මමයි , නිති නුබටම තනි රකිමි

සද වගේ ඇවිත් රෑ පිනි පලසෙයි පිපුන
නුබ පිච්ච මලයි මට සසර පුරා බැදුන
දුර තනිව හිදින මට සුවද සදා සුමුදු
මතු බවේත් නුබ මගෙම වෙලා හිදිනු


ගිලිහිලා ආදරයේ මුතු පොට
හතර දෙස විසිරුනා මුතුඇට
එක්කරන්නට වෙහෙස වන විට
නති වෙලා මුතු පොටේ මු‍ටු ඇට


ජිවිතයේ අපමණක් දුක් විද
තබගෙන සෙනහසෙන් කුස තුල
මුතු රකින්නේ කෙලස බෙල්ලෙක්
එලස ‍රැක ආදරයේ මුතු පොට

පාවෙලා යන නමුදු එවතට
දිය කරන්නට නොහැක කදුලකට
කෙලස හෝ යලි සොයා මුතු ටික
හදා ගන්නම් මාගේ මුතු පොට

ඔබ ඇවිල්ලා මා බල්න්නට
මාගේ වැලපෙන හිත හදන්නට
කදුළු මග හැර සිනා සෙන්නට
ඉති මට පුලුවන්
නුදු‍ටු දුක අමතක කරන්නට
ඉතිං මට පුලුවන්

දු‍ටු සැනින් ආදරය සිතුනා
හිතේ නොපිපිනු පියුම් පිපුනා
උදේ රෑ ඔබේ රුව දකිනු මිස
වෙනත් සුවයක් නැතැයි හැගුනා

ඔබේ දුක මට ගොඩක් දනුනා
මහිත ඔබට වඩා රිදුනා
ආදරය යනු පිදීමක් මිස
ලබ ගැනුමක් නොවෙයි හැගුනා

මා ගේ මුලු ජීවිතයයි, හිත පුරා තියන ආදරයි මම ඔයට පුදලා ඉවරයි මගේ
_ _ _ _ _ _ සදා කාලිකවම ඒ දෙවල් අයිති ඔයාට විතරයි.ඔයටම විතරයි.ඔයටම විතරයි.
.......

0 න කුට මේ ලිපිය ගැන හිතුනු අදහස්.ඔයාට හිතෙන අදහස +.:

Post a Comment

මගේ හයිය ඔය වචන කිහිපය.

Recent Posts

"

15. පව් කරන තැනැත්තා මෙලොව දී ශෝක කරයි. පරලොව දී ශෝක කරයි. දෙලොව දීම ශෝක කරයි. තමා ගේ අපවිත්‍ර ක්‍රියාවන් දැක ඔහු ශෝක කරයි, බොහෝ සෙයින් ශෝකයට පත්වෙයි.

15. The evil-doer grieves here and hereafter; he grieves in both the worlds. He laments and is afflicted, recollecting his own impure deeds.

"

-ධම්ම පදය | Dammapadhaya